ReadyPlanet.com
dot
dot
เข้าสู่ระบบ (Log in)
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
เว็บน่าสนใจ ******* Interesting Website
dot
bulletBlog หมอฟันสอนดูดวง
bulletเทคโนโลยี่แห่งการมีฟันสวย
bulletเว็บโฆษณาดังที่สุดของเมืองไทย
dot
บทความที่ไม่ควรอ่านข้าม
dot
bulletพัฒนาจิต พัฒนาชีวิต น่าสนใจมากๆ
bulletโหราศาสตร์ไทยพาราณสี ภูมิปัญญาจากอดีตสู่ความหวังในอนาคต
bulletความคิดเห็นของผู้มาเรียน
bulletVDO งานวันไหว้ครูที่ทำให้อาจารย์ประหลาดใจ
bulletบรรยากาศแห่งความสุขในชั้นเรียนรุ่นที่ 6
bulletบรรยากาศแห่งความสุขในชั้นเรียนรุ่นที่ 5
bulletงานเลี้ยงหลังจบเรียนรุ่นที่5
bulletสังสรรค์รุ่น 5 ร้านแอนนาชาลี 6 มิถุนายน 2552
bulletสั่งซื้อโปรแกรมโหราศาสตร์ไทยพาราณสี
dot
** เฉลยตะลุยโจทย์** หนังสือหมอฟันสอนดูดวง
dot
bulletเฉลยตะลุยโจทย์ "หมอฟันสอนดูดวงภาคเคล็ดลับ เล่ม1"
bulletเฉลยตะลุยโจทย์ "หมอฟันสอนดูดวงภาคเคล็ดลับ ภาค 2"
dot
ปัญญาวิเคราะห์
dot
bulletฆ่าตัวตายนั้นไม่ยาก
bulletโหราศาสตร์กับโลกอนาคต
dot
Newsletter

dot
bulletรายชื่อคณะกรรมการกฐิน วัดดอนโพธิ์งาม
ขออนุโมทนาคณะศิษย์ร่วมกับกฐินวัดดอนโพธิ์งาม ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา กำหนดวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553

การโอนเงินทำบุญกฐิน ทำได้โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ชื่อบัญชี นายธีระพันธ์ แสงไพบูลย์ บัญชีเลขที่ 748-2-52316-6 เมื่อโอนแล้วกรุณาโทรแจ้ง อาจารย์หมอธีระพันธ์ แสงไพบูลย์ มือถือ 0869916456 ครีบ

สำหรับศิษย์ท่านไหน ตกรายชื่อ ช่วยกรุณาโทรแจ้งที่มือถืออาจารย์หมอ 0869916456 เพื่อเพิ่มรายชื่อคณะกรรมการครับ

ทอดกฐินวัดดอนโพธิ์งาม อ.ปากช่อง จ.โคราช
คณะกรรมการทอดกฐิน
คุณสุทัศน์ แสงไพบูลย์ และคุณระเบียบ แสงไพบูลย์           เป็นประธาน
อาจารย์ทันตแพทย์ ธีระพันธ์ แสงไพบูลย์ และครอบครัว           เป็นรองประธานคนที่ 1
            คุณไพรัช และคุณศิริพร ธรสารสมบัติ                                เป็นรองประธานคนที่ 2
            คุณโสภณ เธียรเจษฎาไชย และคุณสุนทรา คำภูศิริ              เป็นรองประธานคนที่ 3
คณะกรรมการ
1.คุณไพบูลย์ แสงไพบูลย์ และครอบครัว              
2.คุณชบา และคุณภควัต แสงไพบูลย์
3.คุณธารีรัตน์ ประชาสันติ์ และคุณธนวัต แสงไพบูลย์                    
4.รองศาตราจารย์ อาจารย์ทันตแพทย์ ดอกเตอร์ สุนทรา พันธ์มีเกียรติ และครอบครัว  
5.คุณมณฑา คุณพิเชษฐและคุณปราการ กลับวงษ์           
6.คุณโชติธน คุณประมวล คุณปุณยรีย์และคุณภาสินี วัฒนะกิจ
7.คุณเกรียงศักดิ์ คุณดารา คุณวิสาสินีและคุณวรินทร์ธร ส่องศรี      
8.คุณกนกนาณ และคุณภานิชา ปัณณธนากรณ์
9.คุณสมเจน และคุณเจณวดี ยอดเศรณี
10.คุณไพโรจน์ คุณณัฐภัณฑุ์ และคุณกุมาศ์ อินทวิเชียร
11.คุณวิระวัลย์ มีชัยสัจจะ
12.คุณพูลสุข จำปีแก้ว                                        13.คุณทศพล มาลีลัย
14.คุณสำรวย ดีบุกคำ                                         15.คุณทศพร เจริญวัฒนชัย และครอบครัว
18.คุณธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์                                  19.คุณธีรวัฒน์ วิบูลย์ศิริพงษ์
20.คุณวรากรณ์ กีรติวิทโยฬส                               21.คุณเพชรนรินทร์ ผลจิตร์
22.คุณสมชาย จรรโลงเศวตกุล                             23.คุณนิธิกฤช ปัญจมาลา
24.คุณสาคร ทองสุขาและครอบครัว                     25.คุณธงชัย นำแสงบุญ
26.คุณอัญชลี ภุมมา และครอบครัว                      27.คุณนงรัก วธานิยานนท์
28.คุณนิชพร วงศ์เลิศวาทิก                                 29.คุณสุวรรณา ขจรวุฒิเดช และครอบครัว
30.พตท.หญิงณิชนันนทน์ เอกสินชลและครอบครัว31.คุณวัฒนชัย สุวรรณวานิชกุล และครอบครัว
32.คุณอิษยากรณ์ ณรงค์ชาญชัยกุล                      33.คุณเยาวนิจ อริยภิญโญภาส
34.คุณดวงนภา อุดมสมพร                                  35.คุณไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์
36.คุณสิริพรรณ์ปพร แดงพรหม                           37.นายแพทย์พัฒนพงค์ มีระเสน
38.คุณธณัชกฤศ ธกณัชกุลธณัชกฤศ                    39.คุณจิราภรณ์ ปะสิ่งชอบ
40.คุณภูวดล ก้อนทอง                                        41.คุณสมศักดิ์ หงส์ศรีจินดา
43.คุณทวี ธีระสุนทรวงศ์                                     44.คุณวราวุธ ริมปิรังสี
45.คุณนพดร ชัชวาล                                          46.คุณสมชาย และคุณศิริวรรณ สินชัยสิทธิพร
47.คุณระเบียบ   กสินชีวิน                                   
48.คุณจิราภรณ์ ไทยเวสน์ และครอบครัว
49.คุณมณีรัตน์ สมสะอาด                                  50.คุณนุชนาถ เอี่ยมศรีใหญ่
51.คุณสาธินี วงศ์เจียก                                        52.คุณลัดดา วิศวผลบุญ และครอบครัว
53.คุณอารี คุณสมสิริ วัฒนาวรานนท์                    54.คุณธีระ สังฆะมงคลกิจ
55.คุณวรเศรษฐ์ ดีรุ่งทรัพย์                                  56.พตอ.นายแพทย์บัณฑิต พรหมเมศร์
57.คุณถวัลย์รัตน์ บำรุงนา                                   58.อุสุมา ไล้รักษา
59.นภัสศรณ์ ตระกูลไชยนนท์
60.คุณกันตสาร คุณสุทธิพันธ์ และคุณปัณรสี จารุมาศ
61.คุณมนัสส์ มานะวุฒิเวช                                
62.คุณอุดม ชาติยานนท์ และครอบครัว
63.คุณปิยรัตน์ เบญจบูรณ์ และครอบครัว              64.คุณกุลธวัช เปี่ยมทิพย์มนัส
65.คุณวสันต์ วงศ์อัศวนฤมล                                66.คุณชลัฐ กุลจิติภาคย์
67.คุณเอกรัตน์ สุรอด                                          68.คุณวรเศรษฐ์ ดีรุ่งทรัพย์
69.คุณขวัญชัช เพชรแก้วกุล                                      70.คุณสายสวาดิ์ อภินันทเวทย์
71.คุณพัทธัญญ์ หาญวัฒนาศิริ                                    72.คุณมณฑล ชุมแสงโสภณ
73.คุณจนัสวรรณ จาติเสถียร                                       74.คุณศรีสุวรรณ บุญสนอง
75.พตท.หญิง จารุวรรณ เปียทอง                                75.คุณสุรพันธ์ หาญศิริกุล
76.คุณมนพัทธ์ ศรีรัตนกูล                                           77.คุณสมสุข และสุภรา เศวตรัตนเสถียรสถาบันหมอฟันสอนดูดวง

รูปวันจบหลักสูตรและพิธีไหว้ครู ที่แสดงออกถึงความรักความอบอุ่นและความเป็นเอกภาพของศิษย์รุ่นที่ 6 ATVAS
วิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตานักร้องสะท้านโลก ไมเคิล แจ็คสัน article
เหตุผลที่ทำไมทุกคนควรจะเรียนโหราศาสตร์ไทยพาราณสีประยุกต์ ATVAS
บรรยากาศแห่งความสุขในชั้นเรียนรุ่นที่ 6
บรรยากาศชั้นเรียนรุ่นที่ 5
เที่ยวสัมนาพักผ่อนนักศึกษา "หมอฟันสอนดูดวง" ขั้นก้าวหน้า Advance article
*****หลักสูตร รุ่น 9 กำลังเปิดรับสมัคร*****Copyright © 2010 All Rights Reserved.